SALTO basisschool De Groene Vlinder

Mirabelweg 96 5632 PD Eindhoven

  • Schoolfoto van SALTO basisschool De Groene Vlinder
  • Schoolfoto van SALTO basisschool De Groene Vlinder
  • Schoolfoto van SALTO basisschool De Groene Vlinder

In het kort

Toelichting van de school

Op De Groene Vlinder werken we vanuit welbevinden en betrokkenheid aan gewoon goed onderwijs waarin sociaal emotionele ontwikkeling, lezen en rekenen centraal staan. Zodat elk kind en elke medewerker bij ons op school floreert!

Dit schoolvenster geeft u inzicht in de resultaten van SALTO basisschool De Groene Vlinder. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven wij toelichting bij cijfers en feiten. 

Heeft u behoefte aan meer informatie, neem dan contact met ons op (040-2410313 of directie.degroenevlinder@salto-eindhoven.nl) of bezoek onze website: www.bs-degroenevlinder.nl.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Welbevinden
  • Betrokkenheid
  • Duurzaamheid
  • Internationalisering
  • Taalklas

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze leerlingen komen uit de buurt.

De populatie bestaat uit Nederlands sprekende kinderen uit de buurt en kinderen die nog geen Nederlands spreken. Vaak zijn dit kinderen van expats.

Deze kinderen zitten in de reguliere groep. En zij krijgen les in de Nederlandse taal in onze taalklas.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
124
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven