Evangelische Basisschool Online

Jasonstraat 1 5631 JB Eindhoven

Kunst gemaakt door alle leerlingen van de school i.s.m. kunstenares Wilma Veen

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

We zijn als school blij met het algemene rapportcijfer dat ouders aan ons geven: 8.0!

De ouderenquête was uitgebreider dan (automatisch) door Mijn scholen op de kaart / Vensters wordt weergegeven. Uit de resultaten van de enquête blijkt dat ouders Identiteit (8.7), Onderwijs (8.2), Communicatie (8.1) en Veiligheid op onze school (8.0) beschouwen als sterke punten.

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,7

Terug naar boven