Evangelische Basisschool Online

Jasonstraat 1 5631 JB Eindhoven

Kunst gemaakt door alle leerlingen van de school i.s.m. kunstenares Wilma Veen

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In geval van afwezigheid van een leerkracht (i.v.m. ziekte, zwangerschapsverlof of om andere moverende redenen) wordt binnen de organisatie naar een passende oplossing gezocht.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In het kader van de ontvangen subsidiegelden voor Muziekonderwijs, werken wij de komende twee jaren nauw samen met het Centrum voor de Kunsten in Eindhoven. Het doel van deze samenwerking is dat onze school zelfstandig het Muziekonderwijs inhoudelijk en praktisch vorm kan geven.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Ons SchoolOndersteuningsProfiel kunt u hier lezen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven