Evangelische Basisschool Online

Jasonstraat 1 5631 JB Eindhoven

Kunst gemaakt door alle leerlingen van de school i.s.m. kunstenares Wilma Veen

In het kort

Toelichting van de school

Op de Evangelische Basisschool Online, een vrolijke en kleurrijke school, staan identiteit en kwaliteit voorop. 

Vanuit onze Christelijke identiteit wordt er lesgegeven vanuit liefde en passie voor God. We voelen we ons betrokken bij elkaar en zien om naar elkaar, waarbij de basis wordt gevormd door de Bijbelse waarden en normen.

Kwaliteit betekent goede resultaten, gebruik maken van eigentijdse & goede methodes en leerkrachten inzetten die goed opgeleid zijn en werken aan onderwijsverbetering.

Talenten worden gezien en ontwikkeld.  

Schoolgids

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Identiteit
  • Kwaliteit
  • Halfjaarlijkse doorstroming
  • Thematisch Onderwijs
  • Leren van elkaar

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal is gebaseerd op het aantal leerlingen per 1 oktober. In de loop van het schooljaar is het leerlingenaantal gestegen naar 380.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
360
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven