De Rungraaf

Avignonlaan 11 5627 GA Eindhoven

Schoolfoto van De Rungraaf

Het team

Toelichting van de school

Onze expertise vraagt hoog gekwalificeerd personeel. Dit is van invloed op de leeftijdsopbouw.

Vakleerkrachten op deze school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Rungraaf kent een leerstofjaarklassensysteem van groep 0 t/m groep 8. Binnen de groepen wordt d.m.v. groepsplannen gedifferentieerd. Afhankelijk van het leerlingaanbod komen combinatiegroepen voor. Ieder jaar worden de groepen opnieuw samengesteld. De groepen worden op didactische en pedagogische argumenten samengesteld. Het leerstofaanbod sluit zoveel mogelijk aan bij de ontwikkelingsfase van het kind en de groepssamenstelling. Zitten blijven is niet altijd de oplossing als het soms wat minder gaat, een groep overslaan evenmin. Aanpassen van de gestelde taken en verscheidenheid in de verwerking is volgens de visie van de Rungraaf een betere oplossing. Dat aanpassen kan zowel tot uitbreiding als tot beperking van de leerstof leiden. Ouder(s)/verzorger(s) worden tijdens de handelingsplangesprekken op de hoogte gehouden van de vorderingen van hun kind en het bijbehorende leerstofaanbod.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Terug naar boven