De Rungraaf

Avignonlaan 11 5627 GA Eindhoven

Schoolfoto van De Rungraaf

In het kort

Toelichting van de school

De Rungraaf is een expertisecentrum voor kinderen met omgangsproblemen.De school biedt kinderen onderwijs en helpt ze met hun omgangsproblemen. Ze biedt het reguliere basisschoolprogramma, aangepast aan het eigen tempo van het kind. De school biedt het gewone basisschoolprogramma omdat het merendeel van de kinderen in principe beschikt over voldoende intelligentie. De school hanteert daarbij als ondergrens een TIQ van 80. Voor kinderen met een lagere begaafdheid verwijst de school door naar andere, specifiek daarop toegeruste, scholen. In de behandeling, die verweven is met het onderwijs, wordt het kind voortdurend ondersteund in zijn contact met anderen. De Rungraaf combineert dus - bewust - onderwijs en behandeling, beide toegesneden op elk afzonderlijk kind

De Rungraaf maakt onderdeel uit van de Aloysius Stichting.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Passie
  • Kracht
  • Onvoorwaardelijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Aloysius Stichting biedt speciaal (basis) onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en onderwijs aan leerlingen in justitiële en residentiële jeugdinrichtingen aan meer dan 3500 leerlingen. Dit doen wij met ruim 1000 medewerkers op ruim 50 locaties in heel Nederland. Vanuit onze expertise begeleiden wij daarnaast ruim 7000 leerlingen en hun leerkrachten buiten onze eigen scholen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
257
Landelijk gemiddelde
96

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?