Basisschool 't Slingertouw

Grasland 1 5658 GA Eindhoven

  • Schoolfoto van Basisschool 't Slingertouw
  • Schoolfoto van Basisschool 't Slingertouw
  • Schoolfoto van Basisschool 't Slingertouw
  • Schoolfoto van Basisschool 't Slingertouw
  • Schoolfoto van Basisschool 't Slingertouw

In het kort

Toelichting van de school

't Slingertouw is een basisschool die kwalitatief onderwijs wil leveren en meer! Dat doen we op verschillende manieren. 

Wij leiden kinderen op tot (digitale) wereldburgers. Kinderen die respect hebben voor de ander en de wereld, nieuwsgierig zijn, duurzaam- en cultuurbewust zijn, creatief zijn  en zich bewust zijn van hun eigen identiteit en eigenaarschap vertonen.

We gaan voor:
- Kansrijk onderwijs
- Uitdagend en innovatief onderwijs (kinderen staan aan het stuur van hun eigen leeravontuur)
- Wereldburgerschap (we spreken allemaal de taal van internationaal)
- Duurzaamheid (het nemen van verantwoordelijkheid is een vanzelfsprekendheid)

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Wereldburgerschap
  • Innovatief
  • Duurzaamheid
  • Uitdagend
  • Kansrijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool 't Slingertouw beschikt over twee locaties. 

't Slingertouw, locatie Grasrijk ligt in de Grasrijk in de wijk Meerhoven (stadsdeel Strijp in Eindhoven) en maakt deel uit van Spilcentrum Grasrijk. De school bestaat vanaf januari 2000 en is vanaf oktober 2002 gesitueerd in een nieuw gebouw in Grasrijk. Op locatie Grasrijk zitten momenteel ongeveer ruim 500 kinderen. 

't Slingertouw, locatie Waterrijk ligt in Waterrijk in de wijk Meerhoven en maakt deel uit van Spilcentrum Waterrijk. De locatie is in het schooljaar 2011-2012 gestart. Op locatie Waterrijk zitten ongeveer ruim 400 kinderen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
863
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Basisschool 't Slingertouw hanteert een continurooster. Er wordt ook opvang voor schooltijd en opvang na schooltijd aangeboden. Daarvoor zijn we een samenwerking aangegaan met Korein Kinderplein. Zij verzorgen dagopvang, peuterspeelzaalwerk en voorschoolse als naschoolse opvang. Ook is Korein Kinderplein VVE gecertificeerd. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Voor basisschool ‘t Slingertouw staat veiligheid voor alle gebruikers en de omgeving hoog in het vaandel tot en met onze visie waarin we het volgende beschrijven: “De visie van ’t Slingertouw ‘wij leiden kinderen op tot (digitale) wereldburgers’ Dit zijn kinderen die respect hebben voor de ander en de wereld, nieuwsgierig zijn, duurzaam- en cultuurbewust zijn, creatief zijn, bewust zijn van hun eigen identiteit en eigenaarschap vertonen.”

Bij basisschool 't Slingertouw zijn we dus ervan overtuigd dat leren alleen kan plaatsvinden vanuit veiligheid en acceptatie en door initiatief en betrokkenheid. Iedereen is welkom bij ons en mag zich ontwikkelen tot een wereldburger. Het is ons allen aan gelegen om een omgeving te creëren waarin kinderen hun vaardigheden, talenten en zichzelf zo optimaal mogelijk ontwikkelen.

Terug naar boven