basisschool 't Slingertouw

Grasland 1 5658 GA Eindhoven

  • Schoolfoto van basisschool 't Slingertouw
  • Schoolfoto van basisschool 't Slingertouw
  • Schoolfoto van basisschool 't Slingertouw
  • Schoolfoto van basisschool 't Slingertouw
  • Schoolfoto van basisschool 't Slingertouw

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van onze school, basisschool 't Slingertouw. De gegevens gelden voor locatie Grasland en locatie Waterrijk. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Daar waar nodig geven we een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2015 is het SchoolVenster compleet.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool 't Slingertouw heeft 2 locaties.

1 locatie staat in de wijk Grasland waar momenteel nog 450 leerlingen zitten.

De andere locatie is staat in de wijk Waterrijk waar momenteel 250 leerlingen op school zitten.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
901
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven