De Boschuil

Kiplinglaan 1 5629 MK Eindhoven

Schoolfoto van De Boschuil

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht wegens ziekte of buitengewoon verlof niet aanwezig kan zijn, zal de school proberen te zorgen voor vervanging. In eerste instantie gebeurt dit door een van de eigen leerkrachten of door leerkrachten uit de vervangerspool van SKPO. Zijn er geen vervangers meer beschikbaar dan wordt een beroep gedaan op leerkrachten die binnen onze school belast zijn met andere taken. Biedt dit ook geen uitkomst meer, dan worden kinderen verdeeld over andere groepen. Zijn alle mogelijkheden uitgeput dan worden ouders verzocht hun kind thuis te houden; is dit niet mogelijk dan zorgt de school voor opvang. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Boschuil heeft heterogene kleutergroepen, jongste en oudste kleuters zitten bij elkaar in de groep. Een kind mag zich op eigen niveau en in zijn eigen tempo ontwikkelen. De groepen 3 tot en met 8 zijn homogeen: in één groep zitten kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd. Deze groepen blijven zoveel mogelijk gelijk met uitzondering van mogelijke zij-instromende en uitstromende leerlingen gedurende de jaren vanaf groep 3.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De kleutergroepen werken ontwikkelingsgericht vanuit Basisontwikkeling. Via spel worden kinderen begeleid naar bewuste leeractiviteiten. De samenhang in activiteiten brengen we aan door gebruik te maken van thema's en projecten. We gebruiken taal- en rekenroutines in de onderbouw. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In de groepen 3 tot en met 8 besteden we aandacht aan technisch en begrijpend lezen, schrijven, taal, rekenen, wereldoriëntatie en verkeer. Vanaf de kleutergroepen geven we Engelse les. Ook bewegingsonderwijs, sociaal-emotionele vorming en creatieve vakken staan op het programma. 

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Meer informatie is te vinden in het schoolondersteuningsprofiel op de website van de school. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven