De Boschuil

Kiplinglaan 1 5629 MK Eindhoven

Schoolfoto van De Boschuil

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool de Boschuil is een school in de wijk Blixembosch in Eindhoven. Onze motto is: met vooruitziende blik. Basisschool de Boschuil staat voor sterk en eigentijds onderwijs in de Brainportregio. Meer informatie is te vinden op onze website: www.deboschuil.nl

Wij laten u graag onze school zien. Wees welkom!

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van basisschool de Boschuil. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Met vooruitziende blik
  • Spilcentrum Blixembosch
  • Fijne en veilige school
  • Eigentijds onderwijs
  • Wereldburger: zijn wie je bent

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De prognose is dat het leerlingaantal zal groeien.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
704
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Boschuil heeft een continurooster. 's Morgens is er tussen 8.20u en 8.30u inloop. De inloop is ervoor bedoeld dat kinderen rustig de klas in kunnen komen. Tussen de middag eten alle kinderen in de klas onder begeleiding van de eigen leerkracht. Voor of na dit eetmoment gaan alle kinderen 30 minuten buitenspelen onder leiding van teamleden van school en overblijfouders. Dit buitenspelen is verdeeld in tijden zodat de kinderen voldoende ruimte hebben op het plein. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven