SBO Petraschool

Faunuslaan 19 5631 KN Eindhoven

 • Schoolfoto van SBO Petraschool
 • Schoolfoto van SBO Petraschool
 • Schoolfoto van SBO Petraschool
 • Schoolfoto van SBO Petraschool
 • Schoolfoto van SBO Petraschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Petraschool is een SBO school en werkt daarom niet met de landelijke CITO eindtoets. De Petraschool werkt met de NIO als intelligentietest en neemt de reguliere CITO toetsen af voor begrijpend en technisch lezen, rekenen en spelling.

In het schooljaar 2012-2013 haalde de Petraschool de volgende rendementen

 • technich lezen: 134%
 • begrijpend lezen: 116%
 • spelling: 112%
 • rekenen: 98%

Deze rendementen zijn gekoppeld aan het ontwikkelingsperspectief van de leerlingen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De Petraschool streeft ernaar zoveel mogelijk eruit te halen wat erin zit en wil de leerlingen zoveel mogelijk laten doorstormen naar het reguliere voortgezet onderwijs (afhankelijk van het ontwikkelingsperspectief van de leerling).

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Naar aanleiding van het inspectierapport neemt de Petraschool de volgende aandachtspunten op in het jaarplan:

 • nieuwe rekenmethode verder implementeren
 • implemetatie nieuwe methode voortgezet lezen
 • start nieuwe taalmethode in januari 2014
 • verdere verdiepingsslag van het IGDI (Interactieve Gedifferentiëerde Directe Instructiemodel) m.b.t. de inhoud van de lessen
 • meer expliciete onderbouwing van het ontwikkelingsperspectief van de leerlingen
 • voeren van diagnostische gesprekken met leerlingen (waarom zijn bepaalde taken makkelijk of moeilijk)

Doordat een aantal werkwijzen zo gewijzigd zijn, gaat de Petraschool een nieuw schoolplan opstellen voor de komende vier jaar.

Terug naar boven