Basisschool Atalanta

Barrierweg 1 5622 CL Eindhoven

Schoolfoto van Basisschool Atalanta

In het kort

Toelichting van de school

Bent u op zoek naar een basisschool voor uw kind? Basisschool Atalanta biedt goed onderwijs in een rijke omgeving. Op de website van onze school www.bs-atalanta.nl vindt u meer informatie. Wilt u de sfeer op school proeven? Bekijk dan ons schoolfilmpje of kom langs en bezoek onze school. U en uw kind zijn van harte welkom!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
177
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven