Basisschool 't Startblok

Keverberg 3 5655 BA Eindhoven

  • Schoolfoto van Basisschool 't Startblok
  • Schoolfoto van Basisschool 't Startblok
  • Schoolfoto van Basisschool 't Startblok
  • Schoolfoto van Basisschool 't Startblok
  • Schoolfoto van Basisschool 't Startblok

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij hebben een aantal collega's die op verschillende momenten in de week ambulant zijn. 
Bij ziekte of afwezigheid van een collega, zijn zij schoolvervanger. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

School biedt in de basisondersteuning boven op de minimale basis van het SWV:
* In de groepen 1 t/m 4 streven we naar kleine klassen (+/- 20 leerlingen)
* Er heerst rust en structuur in de school
* Wij werken volgens het principe HGW om de ontwikkeling van kinderen goed te kunnen volgen en het aanbod zo goed mogelijk af te kunnen stemmen
* Twee - tot drie maal per week krijgen kinderen met ondersteuningsbehoeften, groter dan de basisondersteuning, hulp in een kleine groep (10 tot 12 leerlingen) buiten de klas.
* Kinderen die extra uitdaging nodig hebben, werken twee keer week in de Plusklas.
* Standaard Rots- en Watertraining voor alle kinderen in groep 5
* Extra taalbegeleiding, buiten de klas (taalzwakke leerlingen en NT2-leerlingen)
* Dyslexievriendelijke school: extra ondersteuning door gespecialiseerde Remedial Teachers
* Inzet programma Kurzweil voor dyslectische leerlingen
* Logopedie in school
* TOS-ondersteuning
* Remedial Teaching voor dyslectische leerlingen op school
* Gedragsspecialist onder- en bovenbouw                                        

School biedt de volgende extra ondersteuning:
* Samenwerking met ambulant begeleider van de Mytylschool voor kinderen met extra, motorische ondersteuningsbehoeften.
* Samenwerking met ambulant begeleider van de Taalbrug ondersteuning voor kinderen met een Taalontwikkelingsstoornis.
*Samenwerking met de Externe dienst
* Gedragsspecialist/ conflictcoördinator GDO begeleidt, indien nodig, kinderen individueel
* Indien nodig bieden wij extra Rots- en Watertraining voor kinderen vanaf 8 jaar bovenop het standaard aanbod Rots en Watertraining voor alle leerlingen in groep 5.
* Kinderen die extra onderwijsbehoeften hebben, cognitief- en/of gedragsmatig en kunnen functioneren in de klas dankzij een aantal keer per week onderwijs in een kleine groep, geleid door onze gedragsspecialist.    

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Momenteel werkt de school gedurende 3 dagen met een 'kleine klas', waarin leerlingen extra ondersteuning krijgen. We hebben de ambitie deze klas 5 dagen per week aan te bieden

Plusklas is in ontwikkeling. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Terug naar boven