Basisschool 't Startblok

Keverberg 3 5655 BA Eindhoven

  • Schoolfoto van Basisschool 't Startblok
  • Schoolfoto van Basisschool 't Startblok
  • Schoolfoto van Basisschool 't Startblok
  • Schoolfoto van Basisschool 't Startblok
  • Schoolfoto van Basisschool 't Startblok

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool 't Startblok is een fijne school, volop in ontwikkeling. Samen met Korein Kinderplein vormen we Spilcentrum Keverberg. De school telt ongeveer 300 leerlingen, heeft een gemengde populatie en ligt in het stadsdeel Gestel. Wij verzorgen eigentijds en goed onderwijs voor alle kinderen.
Basisschool 't Startblok staat voor hoge leeropbrengsten , thematisch werken op de middagen, inzet van vakdocenten, hoge betrokkenheid en een fijne sfeer. Kortom: de start voor een positieve toekomst!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Goed en eigentijds onderwijs
  • Hoge opbrengsten
  • Thematisch werken (middagen)
  • Betrokkenheid
  • Groepsdynamisch Onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
249
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op 't Startblok gebruiken wij een continurooster; alle kinderen blijven over op school.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven