De Korenaar

Gerretsonlaan 17 5624 JL Eindhoven

 • Schoolfoto van De Korenaar
 • Schoolfoto van De Korenaar
 • Schoolfoto van De Korenaar
 • Schoolfoto van De Korenaar
 • Schoolfoto van De Korenaar

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

In de periode juni/juli 2017 hebben we in onze groepen 6 t/m 8 een leerlingtevredenheidsonderzoek gehouden. Deze vragenlijst komt uit ons administratiesysteem Parnassys.

De vragen zijn verdeeld in 2 hoofdcategorieën:

 • het leefklimaat in de groep => bestaat uit 17 vragen
 • het leefklimaat in de school => bestaat uit 15 vragen

De score op een vraag varieert van 0 tot 4, waarbij 4 de beste score is.

De score van onze school was:

 • het leefklimaat in de groep => score 3,2
 • het leefklimaat in de school => score 3,2

In de bijlage vindt u een overzicht van de vragenlijst en de scores per vraag.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In de periode maart/mei 2015 hebben we een oudertevredenheidsonderzoek gehouden. Deze vragenlijst komt uit ons administratiesysteem Parnassys.

Op de verschillende onderdelen kan een score behaald worden tussen 0 en 4. Waarbij 4 de hoogste score is.

De vragen zijn verdeeld in 6 hoofdcategorieën die weer verdeeld zijn in meerdere subcategorieën:

 • onderwijsleerproces
 • planmatige ondersteuning
 • schoolcultuur
 • samenwerking met ouders
 • organisatiemanagement
 • imago

Wij zijn heel tevreden met de behaalde scores. Deze variëren van 3,1 (huisvesting) tot 3,7. Het is moeilijk om huisvesting hoger te krijgen, gelukkig krijgen we op korte termijn een nieuw schoolgebouw. 

De gemiddelde score is 3,5.

In de bijlage vindt u een overzicht van de vragenlijst en de scores per onderdeel en vraag.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven