De Korenaar

Gerretsonlaan 17 5624 JL Eindhoven

  • Schoolfoto van De Korenaar
  • Schoolfoto van De Korenaar
  • Schoolfoto van De Korenaar
  • Schoolfoto van De Korenaar
  • Schoolfoto van De Korenaar

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In schooljaar 2018-2019 zitten 56 leerlingen in onze groepen 8 en hebben we op onze school 21% gewichtenleerlingen. De gemiddelde Cito-score voor leerlingen van scholen met een vergelijkbare populatie is 534,0. Tevens zegt het ons dat we dan een gemiddelde Cito-score dienen te behalen die ligt tussen 532,0 en 536,0.

Dit schooljaar scoren we met 534,1 net boven dit gemiddelde. De inspectie beoordeeld deze score met de waardering voldoende. In de 4 schooljaren hiervoor (2015 t/m 2018) scoorden we steeds ruim boven het gemiddelde wat leidde tot de waardering goed.

Volgens de criteria gesteld door de inspectie mogen we, via herberekening, 12 leerlingen uit de Cito-score halen.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2018-2019 hadden we 56 leerlingen in groep 8.

Hieronder staat beschreven naar welke niveaus voor voortgezet onderwijs onze leerlingen de afgelopen 2 jaren zijn uitgestroomd. 

                                   Schooljaar 2017-2018                                                Schooljaar 2018-2019

Praktijkonderwijs          0 leerlingen          => 0%                                           1 leerling         => 1,8%

VMBO-B                       4 leerlingen      => 7,8%                                            13 leerlingen         => 23,2%

VMBO-K                      19 leerlingen     => 37,2%                                          11 leerlingen         => 19,6%

VMBO-K/T                                                                                                    4 leerlingen         => 7,1%

VMBO-T                       6 leerlingen      => 11,8%                                          11 leerlingen        => 19,6%

VMBO-T/HAVO             8 leerlingen       => 15,7%                                          6 leerlingen        => 10,8%

HAVO                          3 leerlingen      => 5,9%                                            3 leerlingen         => 5,4%

HAVO/VWO                 5 leerlingen      => 9,8%                                             4 leerlingen          => 7,1%

VWO                           6 leerlingen      => 11,8%                                           3 leerlingen          => 5,4%

Totaal                         51 leerlingen    => 100%                                           56 leerlingen         => 100%

We zien dat het percentage leerlingen dat een beroepsgerichte opleiding (praktijkonderwijs, VMBO-b en VMBO-k) gaat volgen iets is gestegen. Vorig schooljaar 45% nu 48%. Het percentage leerlingen dat een theoretisch gerichte opleiding (VMBO-t, HAVO en VWO) gaat volgen is iets gedaald. Vorig schooljaar 55% nu 52%.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs op De Korenaar na ieder bezoek positief, wij krijgen daardoor het 'basisarrangement' toegekend. Dit betekent dat de inspecteur de school na 4 jaar weer zal bezoeken.

Terug naar boven