De Korenaar

Gerretsonlaan 17 5624 JL Eindhoven

  • Schoolfoto van De Korenaar
  • Schoolfoto van De Korenaar
  • Schoolfoto van De Korenaar
  • Schoolfoto van De Korenaar
  • Schoolfoto van De Korenaar

Het team

Toelichting van de school

Onderstaande gegevens zijn van schooljaar 2019-2020

Managementteam:

  • Directeur: fulltime
  • 3 interne begeleiders:

- 1 interne begeleider kwaliteitszorg 5 dagen per week (32 uur)?  

- 1 interne begeleider leerlingenzorg onderbouw 4 dagen per week  

- 1 interne begeleider leerlingenzorg bovenbouw 3 dagen per week

Leerkrachtenteam

Leerkrachten fulltime: 9 leerkrachten

Leerkrachten parttime: 24 leerkrachten

Leeftijdsopbouw leerkrachten en managementteam

Leeftijd                                        Man                           Vrouw     

<25 jaar                                         0                                1     

25-35 jaar                                      3                                5        

36-45 jaar                                      3                               10        

46-55 jaar                                      3                                1        

56+ jaar                                         1                                6   

Onderwijs ondersteunend personeel

- een facilitair beheerder

- een conciërge

- een administratief medewerker

- 3 onderwijsassistenten

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De Korenaar is één van de 36 scholen van de Stichting Katholiek en Protestants-christelijk Onderwijs (SKPO)

Bij een ziekteverlof kunnen wij beroep doen op de vervangerspoel van de SKPO. Als er in deze poel op het moment van aanvragen geen vervangers meer zijn dan lossen we het verlof zelf op. De Korenaar heeft meerdere leerkrachten die op verschillende dagen specifieke, ambulante taken hebben. Deze leerkrachten kunnen dan een groep overnemen.

Het komt op de Korenaar zelden voor dat we een groep kinderen naar huis moeten sturen omdat er geen leerkracht is.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Terug naar boven