De Korenaar

Gerretsonlaan 17 5624 JL Eindhoven

  • Schoolfoto van De Korenaar
  • Schoolfoto van De Korenaar
  • Schoolfoto van De Korenaar
  • Schoolfoto van De Korenaar
  • Schoolfoto van De Korenaar

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van basisschool de Korenaar. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Wij geloven in goed onderwijs
  • Inclusief onderwijs
  • Jij mag er zijn
  • Aandacht en zorg voor elkaar
  • Sámen met ouders

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal van De Korenaar op 01-10-2021 is 349. We verwachten op basis van prognoses dat het leerlingaantal de komende tijd op dit niveau zal blijven.

Het aantal leerlingen in schooljaar 2021-2022, kijkend naar leeftijd:

4 jaar   =>  46 leerlingen

5 jaar   =>  47 leerlingen

6 jaar   =>  28 leerlingen

7 jaar   =>  43 leerlingen

8 jaar   =>  45 leerlingen

9 jaar   =>  47 leerlingen

10 jaar  => 45 leerlingen

11 jaar  => 41 leerlingen

12 jaar  => 7 leerlingen

Deze leerlingen zitten verdeeld over 16 groepen: 4 groepen 1-2, 2 groepen 3, 2 groepen 4, 2 groepen 5, 2 groepen 6, 2 groepen 7 en 2 groepen 8.

De onderwijskundige keuzes van de school leiden er toe dat er nog steeds veel ouders uit ons voedingsgebied kiezen voor onze school. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website www.skpo-korenaar.nl

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
368
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven