MBS Eindhoven

Venetiëstraat 43 5632 RM Eindhoven

  • Pictoword wordt gebruikt bij stappenplannen, daglijnen en agenda's voor leerlingen die hier baat bij hebben.
  • Naast krijtborden en skelters kunnen leerlingen zich hier ook mee vermaken.
  • Op de speelplaats zijn verschillende delen apart ingericht voor SO- en VSO-leerlingen.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op de MBS werken ook logopedistes, orthopedagogen, psychologen, arbeidstoeleiders en een aandachtsfunctionaris autisme. De arbeidstoeleiders ondersteunen bij de overgang van school naar dagbesteding of gepaste arbeid.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze school biedt specifieke ondersteuning aan leerlingen met een duidelijke ontwikkelingsachterstand, en bijv. sociaal- emotionele problematiek, concentratieproblemen, autisme spectrum stoornissen en gedragsproblemen. De IQ-grens ligt bij maximaal 70.

Voor leerlingen met een ernstige verstandelijke beperking wordt ondersteuning geboden in de onderwijszorggroepen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven