MBS Eindhoven

Venetiëstraat 43 5632 RM Eindhoven

 • Pictoword wordt gebruikt bij stappenplannen, daglijnen en agenda's voor leerlingen die hier baat bij hebben.
 • Naast krijtborden en skelters kunnen leerlingen zich hier ook mee vermaken.
 • Op de speelplaats zijn verschillende delen apart ingericht voor SO- en VSO-leerlingen.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij MBS Eindhoven. De MBS Eindhoven is een school voor kinderen en jeugdigen die een speciale onderwijs- en ondersteuningsbehoefte hebben. Naast een leer- en ontwikkelingsachterstand, kan er ook sprake zijn van aanvullende problematiek, zoals een autisme spectrum stoornis of sociaal-emotionele problemen. De school werkt met leerroutes die leiden naar een uitstroombestemming die passend is voor de leerling, daarbij vinden wij: MAATWERK is onze kracht.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Respectvol met elkaar omgaan
 • Verantwoordelijkheid
 • Denken in mogelijkheden-kansen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
151
Landelijk gemiddelde
92

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

Ook werkt de MBS samen met:

 • samenwerkingsverband Helmond-Peelland
 • samenwerkingsverband Valkenswaard/Veldhoven
 • samenwerkingsverband Noord-Limburg, Venlo e.o.
 • samenwerkingsverband Weert, Nederweert
 • INNOVO
 • Ons Middelbaar Onderwijs-bestuur
 • Praktijkschool Eindhoven
 • Salto
 • SKPO
 • Mytylschool Eindhoven
 • GGD Brabant-Zuidoost
 • Koninklijke Kentalis Groep
 • Koninklijke Auris Groep
 • Libra Revalidatie en Audiologie
 • Samenwerkingsverband Autisme Zuidoost Brabant
 • Stichting Zuidzorg
 • SWZ Zorg
 • Vroeghulp Zuidoost Brabant
 • Wijeindhoven
 • Dyade huisvesting
 • KPC Groep
 • PO-Raad
 • Samen voor Eindhoven
 • Thuis

Terug naar boven