Salto montessorischool de Trinoom

Don Boscostraat 2 5611 KW Eindhoven

 • Schoolfoto van Salto montessorischool de Trinoom
 • Schoolfoto van Salto montessorischool de Trinoom

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht vervangen moet worden nemen wij contact op met Driessen HRM. Zij beheren de invalpool van Salto. Wanneer er geen vervangers beschikbaar zijn, vragen wij parttime collega's om een extra dag te komen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Maria Montessori vond dat de leeftijdsamenstelling binnen een klas zoveel mogelijk een afspiegeling moest zijn van die van de buitenwereld. Dus zoals kinderen deze op straat en binnen het gezin ervaren. Daarom wordt in het montessorionderwijs met heterogene groepen gewerkt waarin kinderen kunnen werken en spelen naast hun leeftijdgenootjes met jongere en oudere kinderen. Onze school werkt in bouwen. De onderbouw met de groepen 1 en 2, de middenbouw met de groepen 3 en 4, de tussenbouw met de groepen 5 en 6 en de bovenbouw met de groepen 7 en 8.

Omdat we onderdeel zijn scholenkoepel SALTO worden er ook standaardregels gehanteerd deze kunt u onder dit kopje lezen en bekijken 


Klasindeling

 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Binnen ons Montessori onderwijs werken de kleuters aan zelf gekozen vakgebieden. Hierbij kunt u denken aan:

- Taal

- Rekenen

- Motorische ontwikkeling

- Spel

- Kunstzinnige en creatieve vorming

- Kosmisch onderwijs (wereldoriëntatie) 

Tijdens onze gezamenlijke tijd krijgen kinderen, bijvoorbeeld in een kring, les over bepaalde onderwerpen. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Binnen het montessori onderwijs plannen de kinderen hun eigen werk in. Dit kan betekenen dat het de ene dag 1 uur rekent en een andere dag 1,5 uur. Kinderen bij ons op school weten wat ze op een dag/in een week af moeten hebben. Omdat elk kind op een ander niveau werkt en op zijn/haar tempo is er geen vastgestelde planning. De uren zijn per week vastgesteld.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

 • De Trinoom is onderdeel van SPILcentrum Don Bosco met sinds dit schooljaar een Play & Meetgroup voor expatgezinnen.
 • Didactisch Coachen: (hoge) verwachtingen concreet maken met behulp van leerbevorderende feedback, verdiepende vragen en aanwijzingen.
 • Partnerschap opleiden in school (POS) met Fontys.
 • Vakdocenten sport/bewegen en muziek.
 • Leerlingen denken actief mee middels een leerlingenraad. 

De school biedt de volgende extra ondersteuning Als we als school kunnen voldoen aan de onderwijsbehoeftes van het kind wordt hij of zij aangenomen: 'uitsluiten doen we niet, alle kinderen insluiten kunnen we niet' 

 • Inzet beeldcoachen
 • Ondersteuning vanuit het zeer intensieve arrangement door inzet van onderwijsassistenten
 • NT2 aanbod in de onderbouw
 • De Vreedzame School wordt preventief ingezet. Voor meer intensieve sociaal-emotionele gedragsondersteuning maakt school gebruik van schoolmaatschappelijk werk.

De school richt zich op het verhogen van de basisondersteuning ten aanzien van:

 • Internationalisering en hoog/meerbegaafdheid. Vanuit het Montessoriconcept worden de mogelijkheden van beiden aan elkaar gekoppeld.
 • Uitbreiden NT2 aanbod en aanbod Engels vergroten, rode lijn door de school creëren.
 • Kennis over meer- en hoogbegaafdheid vergroten.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven