Salto montessorischool de Trinoom

Don Boscostraat 2 5611 KW Eindhoven

  • Schoolfoto van Salto montessorischool de Trinoom
  • Schoolfoto van Salto montessorischool de Trinoom

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op dit venster over Salto montessorischool De Trinoom.

Op de Trinoom werken we volgens het montessori-principe. 'Help mij het zelf te doen' is ons motto. Bij ons op school leren de kinderen met, door en van elkaar. De leerkrachten zorgen voor vrijheid binnen grenzen zodat kinderen kunnen groeien. In een kindvriendelijke, geborgen en geordende omgeving dagen we de kinderen uit om zelfstandig te onderzoeken en te ontdekken. Ons doel is om kinderen te helpen ontwikkelen tot zelfstandige, nieuwsgierige en gelukkige jonge mensen. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Goed Montessori onderwijs
  • Zelfstandigheid
  • Vrijheid in verbondenheid
  • Nieuwsgierigheid
  • Een geborgen omgeving

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
562
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De voorschoolse- en naschoolse opvang wordt geregeld door Korein. Dit is een organisatie voor kinderopvang. Ze zijn gehuisvest in het SPILcentrum Don Boscostraat net als montessorischool de Trinoom. Montessorischool de Trinoom en montessori Korein werken samen aan een doorgaande montessorilijn voor kinderen vanaf 2 maanden tot 13 jaar. Centraal daarbinnen staat het bevorderen van de zelfstandigheid van het kind. De tussen schoolse opvang wordt verzorgd door Korein. De school int de bijdrage voor de TSO en verzorgt deze. Voor de voor en naschoolse opvang is het aan de ouders om zelf een contract met Korein of andere aanbieder af te sluiten

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven