SALTO basisschool De Klimboom

St Norbertuslaan 1 5643 PM Eindhoven

  • Schoolfoto van SALTO basisschool De Klimboom
  • Schoolfoto van SALTO basisschool De Klimboom
  • Schoolfoto van SALTO basisschool De Klimboom
  • Schoolfoto van SALTO basisschool De Klimboom

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Binnen ons bestuur SALTO hebben we vervanging bij verlof als volgt geregeld, waarbij we een onderscheid maken tussen voorzien en onvoorzien verlof. Voorzien verlof is een verlof dat we van te voren aan zien komen. Onvoorzien verlof is een verlof dat we niet aan kunnen zien komen. Een voorbeeld daarvan is ziekte.

-Voor de verloven die we kunnen voorzien heeft iedere SALTO school een medewerker die die verloven kan vervangen. Die medewerker komt uit een pool die wij pool 2 noemen. De pool 2 medewerker is standaard boventallig op één school. Op onze school is er fulltime een pool 2 leerkracht aanwezig.

-Voor de onvoorziene vervangingen maken we gebruik van leerkrachten uit de pool die wij pool 1 noemen. In pool 1 zitten leerkrachten die wel een 'stamschool' hebben van waaruit zij werken. Als er een vervangingsvraag komt van een andere school, dan gaan zij daar naartoe. Deze leerkrachten vervangen zowel het kortdurend (onvoorzien) verlof, maar ook langdurig voorzien verlof zoals bijvoorbeeld een zwangerschapsverlof of een ziekteverlof waarvan we vooraf weten dat het langer gaat duren.

-Voor de gevallen dat er geen pool 1 of pool 2 medewerker beschikbaar is, werken we samen met Driessen HRM. Via hen kunnen we ook invalleerkrachten aanvragen.

 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op onze school worden toegelaten. We geven ook aan wat onze grenzen zijn. Wij geven aan voor welke kinderen wij wel en niet een passende plek op onze school kunnen bieden. 

Het schoolondersteuningsprofiel is hieronder te downloaden.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven