SALTO basisschool De Klimboom

St Norbertuslaan 1 5643 PM Eindhoven

  • Schoolfoto van SALTO basisschool De Klimboom
  • Schoolfoto van SALTO basisschool De Klimboom
  • Schoolfoto van SALTO basisschool De Klimboom
  • Schoolfoto van SALTO basisschool De Klimboom

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool De Klimboom is onderdeel van de Stichting Algemeen Toegankelijk Onderwijs Eindhoven, afgekort SALTO. Naast de naam van het bestuur staan de letters ook voor de SALTO visie: Samen Actief Leren Talenten Ontwikkelen. Alle kinderen, ouders en medewerkers van de SALTO scholen en het bestuursbureau vormen samen SALTO: #SAMENSALTO.

SALTO gaat voor een stevige basiskwaliteit en heeft als kernwaarden: Toegankelijk, Talentvol en Toekomstgericht. SALTO staat voor een veilige en uitdagende leeromgeving, zodat kinderen en medewerkers talenten ontdekken en zichzelf verder ontwikkelen. Dit vormt de basis om te leren voor het leven! De uitwerking van de strategische speerpunten staan in het SALTO koersplan. Deze vindt u op de website salto-eindhoven.nl.

De contactgegevens van het bestuursbureau zijn:

SALTO Eindhoven

Insulindelaan 115a

5642 CV Eindhoven

040 – 2606710

salto@salto-eindhoven.nl


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ontwikkeling
  • Betrokkenheid
  • Afstemming
  • Communicatie
  • Veiligheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
370
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven