Salto Jenaplanschool Hanevoet

Oldengaarde 1 B 5655 CP Eindhoven

Een Jenaplan school omgeven door twee mooie, ruime en groene speelpleinen.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Wij zijn trots op de mooie score 8,0 die de leerlingen onze school en zichzelf geven. Er heerst veiligheid, zij geven aan dat ze graag naar school gaan en worden gezien door de leerkracht. Er wordt (bijna) niet gepest en je mag zijn wie je bent. Kinderen accepteren elkaar zoals ze zijn. Iedereen is uniek. Mooi om te zien dat ons Jenaplan schoolconcept goed wordt uitgedragen en ook zo op die manier wordt ervaren.

Door samen te werken met ouders en kinderen hopen we deze scores vast te houden en misschien nog verder te vergroten naar een rapportcijfer 8,3. 

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Voldoende ouders hebben de vragenlijst ingevuld, waardoor hij valide is om te gebruiken voor onze schoolanalyse.

Ouders geven ons het rapportcijfer 8,3. 

Ik vind dat de school mij voldoende informeert over de dagelijkse gang van zaken. Schoolscore is 3,17. Landelijke score is 3,11.
Ik vind dat de school mij voldoende informeert over de ontwikkeling van mijn kind. Schoolscore is 3,02. Landelijke score is 2,94.
Deze scores liggen boven het landelijk gemiddelde, maar wij vinden dit punten voor verbetering en hebben hier komend schooljaar extra aandacht voor. 

Op alle andere gebieden scoren wij boven het landelijk gemiddelde en scoren wij een ruimvoldoende tot goed.

Fijn om te zien dat wij op Pedagogisch handelen een zeer hoge score (3,68) ontvangen van ouders. Wij dragen dit met z'n allen uit. Ouders, leerkrachten, externe partners. Samen creëren wij deze fijne sfeer op school. 

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven