Salto Jenaplanschool Hanevoet

Oldengaarde 1 B 5655 CP Eindhoven

Een Jenaplan school omgeven door twee mooie, ruime groene speelpleinen.

In het kort

Toelichting van de school

Het maken van een schoolkeuze is niet eenvoudig. Uw kind gaat er namelijk een belangrijk deel van zijn of haar leven doorbrengen. Op school wordt mede de basis gelegd voor de toekomstige ontwikkeling. Wij vinden het belangrijk dat u daar een goed gevoel bij heeft. Op Saltoschool Hanevoet werkt een enthousiast en inspirerend team volgens het jenaplansysteem. Het team creëert, samen met de kinderen, een persoonlijke leeromgeving waarin zij zich thuis voelen.  U bent van harte welkom om een kijkje te nemen op onze school en te ervaren hoe kinderen vanaf 2 t/m 12 jaar met veel plezier samen spreken, spelen, werken en vieren.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Individuele ontplooiing
  • zelfwerkzaamheid
  • goed ontwikkeld kennisniveau
  • samenwerken, communiceren
  • creatieve oplossingen bedenken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
169
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Toelichting van de school

De sociale veiligheid is op Hanevoet een item dat door de hele schooldag verweven is.

Er zijn daarvoor verschillende gespreksmomenten ingeroosterd.

Terug naar boven