Salto Jenaplanschool De Driestam

Schoenmakerstraat 2 5612 AD Eindhoven

  • Schoolfoto van Salto Jenaplanschool De Driestam
  • Schoolfoto van Salto Jenaplanschool De Driestam
  • Schoolfoto van Salto Jenaplanschool De Driestam
  • Schoolfoto van Salto Jenaplanschool De Driestam

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Voor verlof van personeel kunnen wij een beroep doen op de vervangingspool van SALTO en onze interne poolmedewerkers.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Op De Driestam werken we thematisch. Dat betekent dat we de leerdoelen niet halen door een bepaalde hoeveelheid tijd aan een bepaald vak te besteden, maar de leerdoelen zijn geïntegreerd in een breder, thematisch leerplan. Daarbij wordt sterk rekening gehouden met de behoeftes van de individuele leerling. Hierdoor is het niet van tevoren vastgesteld hoeveel tijd er besteed wordt aan de verschillende vakken. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op De Driestam werken we thematisch. Dat betekent dat we de leerdoelen niet halen door een bepaalde hoeveelheid tijd aan een bepaald vak te besteden, maar de leerdoelen zijn geïntegreerd in een breder, thematisch leerplan. Daarbij wordt sterk rekening gehouden met de behoeftes van de individuele leerling. Hierdoor is het niet van tevoren vastgesteld hoeveel tijd er besteed wordt aan de verschillende vakken. 

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Driestam is een openbare, reguliere basisschool. Dat betekent dat iedereen bij ons welkom is maar dat onze mogelijkheden begrensd zijn. Als we vinden dat we een kind geen passende plek kunnen bieden zullen we dit eerlijk aangeven. Het belang van het kind staat namelijk altijd voorop. Leerlingen die niet op onze school terecht kunnen zijn leerlingen die:

- wat betreft capaciteiten of gedrag niet in staat zijn om zelfstandig aan het groepsonderwijs deel te nemen.

- leerlingen die zoveel verzorging nodig hebben, dat dit niet binnen deze school georganiseerd kan worden.

- leerlingen die onderwijsbehoeften hebben, waaraan deze school redelijkerwijs niet kan voldoen omdat het een onevenredige inzet of organisatie zou vragen van de school. 

- leerlingen die een gevaar of risico vormen voor de veiligheid voor zichzelf of voor anderen.

- leerlingen die vanwege hun onderwijsbehoeften of ontwikkelingsvragen aangewezen zijn op een vorm van gespecialiseerd onderwijs of aangewezen zijn op residentiële plaatsing.  

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven