Salto Jenaplanschool De Driestam

Schoenmakerstraat 2 5612 AD Eindhoven

  • Schoolfoto van Salto Jenaplanschool De Driestam
  • Schoolfoto van Salto Jenaplanschool De Driestam
  • Schoolfoto van Salto Jenaplanschool De Driestam
  • Schoolfoto van Salto Jenaplanschool De Driestam

In het kort

Toelichting van de school

SALTO-school de Driestam biedt regulier basisonderwijs voor leerlingen in de basisschoolleeftijd. Daarnaast is de Driestam onderdeel van het SPILcentrum Schoenmakerstraat. Samen met onze partner Dikkie en Dik realiseren we een doorgaande jenaplan leerlijn voor kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar. Onze school is sinds augustus 2007 in de huidige nieuwbouw aan de Schoenmakerstraat gehuisvest. De school staat al sinds 1926 op deze plek. Het oude gebouw is in 2006 afgebroken en opnieuw gebouwd met 5 clusters, verdeeld over verschillende verdiepingen. Wij hebben een kleine 400 leerlingen. Onze school heeft 17 groepen, verdeeld over 7 onder-, 4 midden- en 6  bovenbouwgroepen. De heterogeniteit komt ook terug in de clusters. Rondom een “huiskamer” zijn 2 tot 4 lokalen gesitueerd. In cluster geel en groen zit de onderbouw, de groepen 1/2 en 3. In cluster blauw en oranje de groepen 4/5 en 6/7. In het paarse cluster de groepen 8. In de “huiskamer” kunnen gezamenlijke activiteiten plaatsvinden. Hier kan worden samengewerkt, met en van elkaar geleerd worden.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Jenaplan
  • samen leren leven
  • vieren
  • spelen en leren
  • gemeenschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
363
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Het continu rooster zorgt ervoor dat er geen tussenschoolse opvang nodig is, er zijn voor ouders geen kosten aan verbonden.

De schooltijden gaan met ingang van schooljaar 2016/2017 wijzigen. In plaats van 25,75 uur per week gaan de kinderen dan nog 25 uur pweek naar school. Daardoor zijn er dan ook minder extra vrije dagen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven