SALTO-basisschool De Driesprong

Tafelbergplein 8 5642 GP Eindhoven

  • Schoolfoto van SALTO-basisschool De Driesprong
  • Schoolfoto van SALTO-basisschool De Driesprong
  • Schoolfoto van SALTO-basisschool De Driesprong
  • Schoolfoto van SALTO-basisschool De Driesprong
  • Schoolfoto van SALTO-basisschool De Driesprong

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij De Driesprong! Basisschool De Driesprong vormt samen met Korein Kinderplein Spilcentrum Tafelbergplein. Deze pagina is samen met onze website (www.bs-dedriesprong.nl) de plek waar u als ouder de juiste informatie kunt vinden over onze school. 

U bent van harte welkom voor een persoonlijk kennismakingsgesprek bij ons op school. 

Met vriendelijke groeten namens het team van De Driesprong

Lianne Hendrikx, waarnemend directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Rust, regelmaat en structuur
  • Veiligheid staat centraal
  • Multicultureel
  • Enthousiaste leerkrachten
  • Maatwerk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Kwalitatief goed onderwijs in kleine klassen met persoonlijke aandacht voor alle leerlingen!
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
100
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven