Openbare School voor Speciaal Basisonderwijs De Vijfkamp

Torenberglaan 52 5628 EP Eindhoven

Schoolfoto van Openbare School voor Speciaal Basisonderwijs De Vijfkamp

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van SBO De Vijfkamp. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Professioneel
 • Veilig
 • Verantwoordelijk
 • Opbrengstgericht
 • Talentvol

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
138
Landelijk gemiddelde
128

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Schooltijden

We starten dagelijks om 8.45 uur. Vanaf 8.30 openen de deuren en kunnen de kinderen naar hun klas gaan. Om 8.40 uur gaat de eerste bel. Dit is het teken dat de lessen bijna gaan beginnen. De ouders van de kinderen van de onderbouw mogen op enkele dagen van de week nog mee naar binnen voor alle andere groepen geldt dat zij zelfstandig naar binnen gaan. Bij het naar huis gaan worden de kinderen door hun groepsleerkracht of onderwijsassistente begeleid naar de fietsenstalling of de taxi's. De kinderen staan dus onder toezicht van de leerkracht/onderwijsassistente totdat ze in de taxi's zijn gestapt, weggefietst zijn of zijn opgehaald door hun ouders. 

Rookvrije school

Alle scholen in Nederland zijn verplicht rookvrij. Dat betekent dat er in de school en op het schoolplein niet gerookt wordt. Het staat duidelijk aangegeven op de borden rondom de school. 

Gezonde school  

We vinden het van groot belang dat de kinderen voordat ze naar school komen, goed ontbijten. Gezonde gewoonten aanleren begint natuurlijk thuis in het gezin. Maar ook de school speelt een rol en neemt hierin verantwoordelijkheid. Wij willen de kinderen een gezonde schoolomgeving bieden. 

Immers, kinderen brengen veel tijd door op school. Een gezonde leefstijl zorgt er o.a. voor dat kinderen lekker in hun vel zitten, dat hun weerstand op peil blijft en dat kinderen de hele dag door genoeg energie hebben voor leren, sport en spel.  

Wij willen een Gezonde School zijn. We bieden 5 dagen per week fruit aan op school. Daarnaast geven wij kooklessen aan onze kinderen. Elke maand krijgen de kinderen kooklessen over het koken van een gezonde maaltijd en ontwikkelen we bewustzijn door het gebruik van het erkende lesprogramma “Ik eet het beter”.  

Indien u vragen of zorgen heeft over voedingsgewoonten, het gewicht of gebit van uw kind kunt u terecht bij de schoolarts van de GGD.   

Eten in de ochtendpauze  

De kinderen eten elke dag een gezonde pauzehap. De gezonde pauzehap wordt in een herbruikbare verpakking (bijv. fruitbakje) voorzien van naam mee naar schoolgenomen.  We vragen ouders om geen koek, snoep en dergelijke mee te geven.   

Geschikt voor de kleine pauze vinden wij bijvoorbeeld: 

 • Fruit zoals appel, peer, banaan, kiwi, druiven, meloen, mandarijn etc. 
 • Groente zoals worteltjes, komkommer, paprika, snoeptomaatjes etc. 
 • Boterham, knäckebröd, roggebrood, mueslibol of ontbijtkoek (suikervrij).     

Eten in de middagpauze  

De kinderen eten een gezonde lunch. De gezonde lunch wordt in een herbruikbare verpakking (bijvoorbeeld broodtrommel) voorzien van naam mee naar school genomen.  

We eten gezamenlijk (de kinderen met een leerkracht of onderwijsassistent) op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Op woensdagmiddag eten de kinderen thuis, maar is er voor de kinderen die door de taxi worden opgehaald de gelegenheid om op school alvast iets te nuttigen. 

Tijdens de pauze hebben we aandacht voor ons eten en is er zo min mogelijk afleiding van bijvoorbeeld televisie of digibord. Dit betekent dat de kinderen maximaal 2 keer per week een educatief programma(bijv. jeugdjournaal) kijken tijdens de lunch.  

Geschikt voor de middagpauze vinden wij bijvoorbeeld: 

 • Volkorenbrood, bruinbrood of vezelrijkbrood. 
 • Volkeren knäckebröd, roggebrood of mueslibol. 
 • Groente en fruit zoals tomaat, komkommer, paprika, banaan etc. Dit is lekker als beleg en voor erbij.  

Drinken  

Naast een gezonde pauzehap en lunch is het van belang om voldoende te drinken. Het drinken wordt in een herbruikbare verpakking (bijv. drinkbeker) voorzien van naam mee naar school genomen. 

Geschikt voor de ochtend- en middagpauze vinden wij bijvoorbeeld: 

 • water; magere en halfvolle melk; 
 • karnemelk; drinkyoghurt(suikervrij). 
 • Tip: Leer kinderen water drinken; het is altijd bij de hand, voordelig, levert geen calorieën en is niet slecht voor het gebit!  

Traktaties  

Jarig zijn en het mogen trakteren is voor ieder kind een feest. Bedenk wel dat kinderen al gauw 16 traktaties per schooljaar krijgen. We vragen daarom ouders om de traktaties klein en zo gezond mogelijk te houden. Mocht een kind alsnog een ongezonde traktatie uitdelen, mogen de kinderen deze aan het eind van de dag mee naar huis nemen.  

Geschikt als traktatie vinden wij bijvoorbeeld: 

 • Groente en fruit in een leuk jasje. 
 • Kleine porties van producten die niet te veel calorieën bevatten, zoals een rozijndoosje, een bakje naturel popcorn, soepstengels of een klein koekje. 


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op onze school gebruiken wij het stappenplan van de Meldcode beschreven door de Stichting School en Veiligheid.

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

Onze leerlingen hebben specifieke onderwijsbehoeften. Om kinderen optimaal te kunnen begeleiden komt het voor dat het nodig is om met externe partners samen te werken. We hebben dan ook een breed netwerk van samenwerkende partners en gezamenlijk zullen we inzetten wat nodig is om kinderen optimale ontwikkelkansen te kunnen bieden.

We werken vaak samen met onderwijs (gerelateerde) instellingen, medische zorg, jeugdhulp, voor - en vroegschoolse educatie.  

In onze school vindt logopediebegeleiding en kindertherapie plaats. Logopediepraktijk Renske de Bondt en Praktijk KLIM voor kindertherapie zijn werkzaam op onze school. Zij begeleiden de kinderen van onze school in afstemming met ouders en leerkrachten.

Terug naar boven