Wethouder Van Eupen

Odysseuslaan 6 5631 JM Eindhoven

  • Het meest herkenbare deel van onze school. De hoofdingang in een prachtige groene omgeving!
  • In de kleuterklassen werken we vooral in kleine groepjes zodat we voldoende aandacht kunnen geven en de betrokkenheid hoog is!
  • In 2020 waren we de trotse winnaar van de Techniektrofee. Op deze foto zie je een deel de show waarbij we dit vierden!
  • We werken op school veel rondom thema's en projecten.
  • Regelmatig gaan we naar buiten voor bewegend leren of bijvoorbeeld een tekenles. In schooljaar 23-24 krijgen we zelfs een buitenleslokaal!

Het team

Toelichting van de school

Op onze school worden muzieklessen verzorgd door muziekdocente Maria de Ruijter. Maria is afgestudeerd aan het conservatorium en daarnaast jarenlang groepsleerkracht bij SKPO geweest. De afgelopen jaren heeft Maria zich gericht op muzieklessen op verschillende scholen in Eindhoven. 

De gymlessen voor groep 1 t/m 8 worden 1x per week verzorgd door Roy Verstappen. Hij geeft de lessen in onze eigen gymzaal voor groep 3 t/m 8 en in de speelzaal voor groep 1 en 2. Naast de gymlessen van Roy geeft de ook de eigen leerkracht nog een 2e gymles iedere week.

Rots en watertraining wordt gegeven door een Leerkracht Lianne van Rijckevorsel.

We hebben een externe docent voor yogalessen. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In geval van verlof van leerkrachten wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de inzet van eigen collega's of vervanging vanuit de vervangerspool van SKPO.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

School biedt in de basisondersteuning boven op de minimale basis van het SWV: Als school vinden we samenwerken en van elkaar leren van groot belang. Zowel gebruik maken van elkaars kwaliteiten binnen het team als van externe partners zoals Kluppluz, Marant, Externe dienst (SKPO), Petraschool (SBO), Kentalis, bureau Jong (echtscheiding), bureau Licht Blauw, Slim Geleerd! en de Taalbrug. Dit alles natuurlijk altijd in combinatie met een nauwe samenwerking met ouders. Door de diversiteit in expertise binnen ons team kunnen wij de ondersteuningsbehoefte van een leerling goed in kaart brengen. Denk aan een reken- en taalcoördinator, gedragsspecialisten, orthopedagoog, specialist begaafdheid, ervaring van leerkracht in het SO, leerkracht met kennis van Nederlands als tweede taal (NT2). Daarnaast werken we samen met externe partners. Met hen kunnen we opzoek gaan naar een passend aanbod voor elke leerling binnen ons onderwijs.

leerlingen met ondersteuningsbehoefte op het gebied van een uitdagende en verdiepende leeromgeving. Dit doen we bewust niet door een Plusklas, maar door ons onderwijsaanbod. Onze onderwijsassistent begeleidt kinderen hierbij, er is extra materiaal, Lego mindstorms, Acadin, WO en maakonderwijs. 

leerlingen met een ondersteuningsbehoefte op het gebied van gedrag. Dit doen we door samenwerking met o.a. Petraschool en Kluppluz. Ook hebben we binnen ons team veel expertise op verschillende vlakken en betrekken we elkaar hierbij. We passen ons onderwijs aan, aan de leerling waar mogelijk. 

In ons onderwijs ondersteunen we:

• leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte op het gebied van een voorspelbare leeromgeving. Dit doen we bijvoorbeeld door planning, agendagebruik, postvakjes, beertjes methode etc.

• leerlingen met dyslexie en dyscalculie (samenwerking Marant, Kurzweil, reken- en taalcoördinator).

• leerlingen met ondersteuningsbehoefte op het gebied van een uitdagende en verdiepende leeromgeving. Dit doen we bewust niet door een Plusklas, maar door ons onderwijsaanbod. Onze onderwijsassistent begeleidt kinderen hierbij, er is extra materiaal, Lego mindstorms, Acadin, WO en maakonderwijs.

• leerlingen met een ondersteuningsbehoefte op het gebied van gedrag. Dit doen we door samenwerking met o.a. Petraschool, Kluppluz. Ook hebben we binnen ons team veel expertise op verschillende vlakken en betrekken we elkaar hierbij. We passen ons onderwijs aan, aan de leerling waar mogelijk.

• leerlingen met een ondersteuningsbehoefte op het gebied van motoriek en lichamelijke beperking. Iedereen is welkom, samen kijken we naar mogelijkheden. We hebben een onderwijsassistent die kan ondersteunen.

• leerlingen die behoefte hebben aan een eigen leerlijn. We stellen hiervoor een ontwikkelperspectief op in samenwerking met de ouders

School biedt de volgende extra ondersteuning: Afhankelijk van wat de leerling nodig heeft, kunnen we gebruik van een netwerk van partners (zie hierboven). We bekijken per keer wat een leerling nodig heeft en dit kan per schooljaar verschillen. We zijn flexibel en staan open voor veranderingen en suggesties. Op onze school is een onderwijsassistente werkzaam die we naar behoefte kunnen inzetten voor ondersteuning van onze leerlingen.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Naast de expertise in huis maken we veel gebruik van externe specialisten van oa de externe dienst van SKPO maar maken we ook gebruik van de kennis en expertise die aanwezig is op onze buurschool SBO de Petraschool

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven