Wethouder Van Eupen

Odysseuslaan 6 5631 JM Eindhoven

  • Het meest herkenbare deel van onze school. De hoofdingang in een prachtige groene omgeving!
  • In de kleuterklassen werken we vooral in kleine groepjes zodat we voldoende aandacht kunnen geven en de betrokkenheid hoog is!
  • In 2020 waren we de trotse winnaar van de Techniektrofee. Op deze foto zie je een deel de show waarbij we dit vierden!
  • We werken op school veel rondom thema's en projecten.
  • Regelmatig gaan we naar buiten voor bewegend leren of bijvoorbeeld een tekenles. In schooljaar 23-24 krijgen we zelfs een buitenleslokaal!

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van basisschool Wethouder van Eupen!

Onze school ligt in de wijk "Oude Gracht" en is een open en vriendelijke buurtschool. We zijn trots op onze school en willen u via deze pagina een inkijkje geven in ons onderwijs. Mocht u iets niet kunnen vinden of vragen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen.  

Team basisschool Wethouder van Eupen 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Geluk(kig)
  • Ontwikkeling
  • Eigenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
294
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

We hebben ook een naschools aanbod op het gebied van sport, drama en techniek. Dit wordt geven in blokken van ongeveer 8 weken. Leerlingen kunnen zich hiervoor inschrijven (tegen betaling). 

De dagen waarop dit georganiseerd wordt is wisselend. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven