Rapenland

Generaal Boreelpad 29 5623 JZ Eindhoven

  • Heerlijk spelen op de speelplaats met klimwand, tafeltennistafel en klimrek. Ben je ouder dan 8 jaar dan mag je spelen in het park of op het Crijffcourt.
  • Transparantie geldt voor ons nieuwe gebouw (2012) én voor ons onderwijs. Kinderen worden gezien en kunnen zich ontwikkelen in een warm pedagogisch klimaat

In het kort

Toelichting van de school

We staan klaar voor uw kinderen met een team van enthousiaste leerkrachten. Wij willen met een goed lesprogramma zorgen voor een prettig leerklimaat, zodat kinderen met plezier naar school gaan. Naast resultaatgericht onderwijs bieden we ook ruimte voor beweging en creativiteit.

Onze hoofdregel is: Respecteren en accepteren, iedereen mag anders zijn.

Wilt  meer weten over onze school, ga dan naar onze website www.rapenland.nl of kom op bezoek. We zullen u gastvrij ontvangen!

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van bs. Rapenland. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. U ziet op dit momenteen deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende periode verder uitgebreid.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
361
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven