't Palet

Wenckenbachstraat 42 5621 HB Eindhoven

Schoolfoto van 't Palet

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Het is onze ambitie om uit elke leerling te halen wat er in zit, zowel op cognitief gebied als op sociaal-emotioneel gebied. Vanaf de start op school werken we hier bewust aan. Elke periode worden er individuele doelen voor alle leerlingen geformuleerd. We volgen de resultaten nauwkeurig. Op basis van trends in de scores krijgen we in beeld wat we mogen verwachten van elke leerling. Op die manier kunnen we elke periode passende, ambitieuze doelen formuleren.

Afgezet tegen de beginsituatie van een leerling realiseren we in de periode van groep 1 t/m groep 8 een duidelijke leerwinst. We leveren daarmee een duidelijk en belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van uw kind.

Schooljaar 2019-2020: Geen eindtoets afgenomen ivm Covid-19

Schooljaar 2018-2019 is het landelijk gemiddelde: 535,7. 't Palet heeft een gemiddelde van 528,5 In deze groep 8 zitten 17 leerlingen. Alle leerlingen gaan naar een vorm van voortgezet onderwijs dat past bij hun capaciteiten. Meer dan de helft van deze leerlingen heeft een niveau dat past bij VMBO B of K. Bij een CITO-score van 535 past een niveau VMB-T. Het aantal leerlingen, gecombineerd met het uitstroomniveau maakt, dat we dit schooljaar onder het landelijk gemiddelde scoren.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Veel ouders kijken naar het schooladvies dat de school geeft aan leerlingen in groep 8. Belangrijker is of dit advies ook klopt. Waar zit de leerling na twee jaar voortgezet onderwijs? Kan de leerling dan inderdaad op het geadviseerde niveau functioneren? Het percentage succesvolle, passende schooladviezen is daarmee een maat voor de kwaliteit.


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven