't Palet

Wenckenbachstraat 42 5621 HB Eindhoven

Schoolfoto van 't Palet

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht wegens ziekte of buitengewoon verlof niet aanwezig kan zijn, zal de school proberen te zorgen voor vervanging. In eerste instantie gebeurt dit door een van de eigen leerkrachten of door leerkrachten uit de vervangerspool van SKPO. Zijn er geen vervangers meer beschikbaar dan wordt een beroep gedaan op leerkrachten die binnen onze school belast zijn met andere taken. Biedt dit ook geen uitkomst meer, dan worden kinderen verdeeld over andere groepen. Zijn alle mogelijkheden uitgeput dan worden ouders verzocht hun kind thuis te houden; is dit niet mogelijk dan zorgt de school voor opvang. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven