't Palet

Wenckenbachstraat 42 5621 HB Eindhoven

Schoolfoto van 't Palet

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van `t Palet. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven wij, vanuit de school, een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over onze schoolprestaties.

Voor meer informatie kunt u altijd terecht op onze website: www.bspaleteindhoven.nl.

Ook bent u van harte welkom om eens langs te komen voor informatie of om de school te bekijken. U kunt daarvoor een afspraak maken met Dave van Lieshout (directeur) of Judy-Ann Dingemans(adjunct-directeur), op nummer 040-2359240.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij zijn een kleine school met een gevarieerde leerling populatie. We streven er naar om een fijne, goede school te zijn voor alle leerlingen uit de buurt. In de onderbouw vormen de groepen inmiddels een goede afspiegeling van alle leerlingen uit de wijk.

Het leerlingenaantal laat groei zien. De instroom van jonge leerlingen is groot. Op dit moment is er door wijkrenovatie ook af en toe sprake van tussentijdse uitstroom. Desondanks groeien we door. Op 1 oktober 2013 telde de school 183 leerlingen.

Omdat we een kleine school zijn is er veel aandacht voor elkaar. We kiezen bewust voor het werken met relatief kleine groepen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
293
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Terug naar boven