't Palet

Wenckenbachstraat 42 5621 HB Eindhoven

Schoolfoto van 't Palet

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van `t Palet. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven wij, vanuit de school, een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over onze schoolprestaties.

Voor meer informatie kunt u altijd terecht op onze website: www.bspaleteindhoven.nl.

Ook bent u van harte welkom om eens langs te komen voor informatie of om de school te bekijken. U kunt daarvoor een afspraak maken met Ruben Adriaans (directeur) of Raul Bongers (adjunct-directeur), op nummer 040-2359240.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Wijkschool
  • Wereldburgers
  • Gezamenlijkheid
  • Kansengelijkheid
  • Talentontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal is de afgelopen jaren toegenomen. Inmiddels telt de school zo'n 300 leerlingen. We streven er naar om een fijne, goede school te zijn voor alle leerlingen uit de buurt.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
310
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven