St. Antonius Abt

Maasstraat 105 5626 BB Eindhoven

  • Schoolfoto van St. Antonius Abt
  • Schoolfoto van St. Antonius Abt
  • Schoolfoto van St. Antonius Abt
  • Schoolfoto van St. Antonius Abt
  • Schoolfoto van St. Antonius Abt

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Onze school wordt in dit overzicht vergeleken met scholen met dezelfde bevolkingskenmerken. Dat betekent, dat we vergeleken worden met alle andere scholen in Nederland met een wegingsfactor van 6%. Dit percentage is erg laag. Dat betekent dat van ons en van vergelijkbare scholen verwacht wordt, dat we hoog scoren. Binnen deze groep van scholen scoren wij iets bovengemiddeld.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Deze cijfers spreken voor zich. Straks wordt vermeld waar de kinderen in het voortgezet onderwijs zitten na drie jaar. Uit die cijfers blijkt of het advies ook het juiste advies is geweest.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Hier vindt u de directe link naar het inspectierapport. Ons laatste inspectiebezoek was in juli 2013. Het rapport is van september 2013. De inspectiemomenten in de afgelopen jaren hebben steeds geresulteerd in een basisarrangement.

Terug naar boven