St. Antonius Abt

Volkerak 25 5626 CC Eindhoven

Schoolfoto van St. Antonius Abt

Het team

Toelichting van de school

Dit is ons team:

Groep 1/2:
Louise van Buuringen
Jessica van Grotel
Ine van Hoek
Sophie Smits
Daniëlle Maas

Groep 3:
Angelique van der Werff
Bram van Wijk

Groep 3/4:
Caro Aendekerk

Groep 4:
Judith van Peperstraten
Malika van den Berg

Groep 5A:
Carli Wilms
Leonie Scheers

Groep 5B:
Jeffrey Bouwmans
Ilse van de Geijn

Groep 6:
Ashleigh van der Weele
Johanna Bakker - van Herel

Groep 6/7:
Joyce Sanders
Zeliha Nurlu - Hoogendorp

Groep 7:
Ira van Luijtelaar

Groep 8:
Danny Segers
Vera Hermans

Ondersteuning:
Ellen Beuwer - Administratief medewerker
Bhodey van Veldhoven - Onderwijsassistent
Marcel Claessens - Conciërge

IB/MT:
Judith Peeters - Intern begeleider groep 1-3
Joyce Huijberts - Intern begeleider groep 4-8
Kim Keesmekers - Directeur

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht wegens ziekte of (studie)verlof niet aanwezig is, wordt voor vervanging gezorgd.
Het uitgangspunt hierbij is dat het onderwijs aan de kinderen zo optimaal mogelijk gegeven wordt. Om die reden willen we de schoolorganisatie zoveel mogelijk intact laten en daarmee de continuïteit voor leerlingen waarborgen. Dit betekent dat we ernaar streven om tijdens de dagen van afwezigheid een en dezelfde vervanger voor de groep te plaatsen. We zoeken daarnaast ook altijd eerst naar interne oplossingen zodat er voor de kinderen een bekend gezicht voor de groep staat.

Op onze school wordt de invulling van compensatiedagen- en duurzame inzetbaarheidsdagen met eigen leerkrachten en/of de onderwijsassistent opgevangen. Op die manier zorgen we ervoor dat er zoveel mogelijk bekende gezichten voor de groep staan. Als het onmogelijk is vervanging te regelen, kan het in een uiterste geval voorkomen dat een groep tijdelijk verdeeld wordt over andere groepen. De kinderen krijgen dan een werkpakket uit de eigen groep mee. Mocht ook het verdelen over andere groepen door omstandigheden niet wenselijk zijn, dan kan het zijn dat een groep kinderen gevraagd wordt om thuis te blijven. Er wordt dan altijd gewerkt aan een zo snel mogelijke oplossing en ouders worden op de hoogte gehouden over de vervanging. Deze aanpak heeft de instemming van de MR.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven