St. Antonius Abt

Maasstraat 105 5626 BB Eindhoven

  • Schoolfoto van St. Antonius Abt
  • Schoolfoto van St. Antonius Abt
  • Schoolfoto van St. Antonius Abt
  • Schoolfoto van St. Antonius Abt
  • Schoolfoto van St. Antonius Abt

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hĂșn verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school heeft een licht dalend leerlingaantal. Dat heeft te maken met een deel van ons kerkdorp, waar weinig doorstroom is. De prognose is dat we nog één of twee jaar iets dalen en daarna gaan stabiliseren rond de 275 leerlingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
262
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven