St. Antonius Abt

Volkerak 25 5626 CC Eindhoven

Schoolfoto van St. Antonius Abt

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hĂșn verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school is gesitueerd in Kerkdorp Acht. Hoewel er weinig doorstroom in het dorp is, is ons leerlingaantal gestegen in de afgelopen drie jaren. Er volgen nu ongeveer 275 leerlingen onderwijs op onze school en de verwachting is dat dit stabiel blijft. Naast instroom vanuit het dorp zien we dat een deel van onze leerlingen komt vanuit de omliggende wijken: de Achtse Barrier en Driehoeksbos.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
263
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven