School voor Speciaal Basisonderwijs de reis van Brandaan

Kanunnikensven 1 5646 JD Eindhoven

Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs de reis van Brandaan

In het kort

Toelichting van de school

De reis van Brandaan is een school voor speciaal basisonderwijs. De reis van van Brandaan heeft 1 locatie in Eindhoven: locatie Kanunnikensven.

Kenmerkend voor onze school is rust, structuur, kwalitatief goed onderwijs en een fijne sfeer.

We willen de leerlingen de mogelijkheid bieden om zich optimaal te kunnen ontplooien binnen hun eigen mogelijkheden. Opdoen van succeservaringen, leren van en met elkaar spelen hierbij een grote rol.

U bent van harte welkom om zelf te komen kijken.

Op onze website vindt u ook veel actuele informatie, een videofilm van de school en foto's. www.dereisvanbrandaan.nl

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
122
Landelijk gemiddelde
129

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven