Kindcentrum 't Hofke

Koudenhovenseweg Zuid 202 5641 AC Eindhoven

  • Voor de peuters EN kleuters hebben we de beschikking over 2 prachtige zalen; bij een viering bouwen we dit om tot 1 grote ruimte!
  • In samenwerking met de Bibliotheek Eindhoven is er een prachtige bibliotheek gerealiseerd op ons Kindcentrum; genoeg voor alle kinderen!
  • Een nieuw schoolgebouw (in gebruikname: aug 2013) met 16 klaslokalen, 2 speelzalen, 5 ruimtes kinderdagopvang en een moderne gymzaal
  • Wij werken met alle kinderen aan hun talenten. hiervoor hebben we in de school verschillende ruimten ingericht.
O.a. een HIP L@B.
  • Schoolfoto van Kindcentrum 't Hofke

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij zijn blij dat we een gym leerkracht in de school hebben.

Daarnaast werkt deze leerkracht met meer en hoogbegaafde leerlingen.

Samenwerking VO buurtschool leerlingen.

Kinderen werken aan hun talenten binnen het Hip L@b.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Voor uitgebreide informatie over zorg en begeleiding op basisschool De Boog verwijzen wij u naar onze website: www.bsdeboog.nl

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven