Kindcentrum 't Hofke

Koudenhovenseweg Zuid 202 5641 AC Eindhoven

  • Voor de peuters EN kleuters hebben we de beschikking over 2 prachtige zalen; bij een viering bouwen we dit om tot 1 grote ruimte!
  • In samenwerking met de Bibliotheek Eindhoven is er een prachtige bibliotheek gerealiseerd op ons Kindcentrum; genoeg voor alle kinderen!
  • Een nieuw schoolgebouw (in gebruikname: aug 2013) met 16 klaslokalen, 2 speelzalen, 5 ruimtes kinderdagopvang en een moderne gymzaal
  • Wij werken met alle kinderen aan hun talenten. hiervoor hebben we in de school verschillende ruimten ingericht.
O.a. een HIP L@B.
  • Schoolfoto van Kindcentrum 't Hofke

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij Kindcentrum 't Hofke, hieronder vallen basisschool De Boog samen met Kinderopvang Korein.  Deze pagina is samen met onze website (www.bsdeboog.nl) de plek waar u als ouder de juiste informatie kunt vinden over ons Kindcentrum.  Meer actuele zaken kunt u op onze website vinden. Wij hopen dat de gegevens op deze website voldoende relevante informatie bieden. U bent van harte welkom voor een persoonlijk kennismakingsgesprek in ons Kindcentrum.

Met vriendelijke groeten namens het team van De Boog

Susanne Nagelmaeker, adjunct directeur

Maretta de Jong, directeur       

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kinderen die trots zijn
  • Groeien naar eigenaarschap
  • Respect en veiligheid
  • Talentontwikkeling
  • Samen spelen, leren en leven

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij zijn er trots op dat in schooljaar 2016-2017 het aantal kinderen flink is gestegen en dat het onderwijs op onze school voor veel ouders een reden is om te kiezen voor de Boog. Naar verwachting zullen we in schooljaar 2017-2018 starten met 290 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
329
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven