Kindcentrum De Boog

Koudenhovenseweg Zuid 202 5641 AC Eindhoven

  • Schoolfoto van Kindcentrum De Boog
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Boog
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Boog
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Boog

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij Kindcentrum De Boog, hieronder vallen basisschool De Boog samen met Kinderopvang Korein.  Deze pagina is samen met onze website (www.bsdeboog.nl) de plek waar u als ouder de juiste informatie kunt vinden over ons Kindcentrum.  Meer actuele zaken kunt u op onze website vinden. Wij hopen dat de gegevens op deze website voldoende relevante informatie bieden. U bent van harte welkom voor een persoonlijk kennismakingsgesprek in ons Kindcentrum.

Met vriendelijke groeten namens het team van De Boog

Susanne Nagelmaeker, adjunct directeur

Miriam van Montfoort, directeur       

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen spelen, leren en leven.
  • We hebben samen plezier.
  • We gaan samen ontdekken.
  • Talenten stimuleren.
  • Respect en veiligheid.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
326
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven