`Vrije School Brabant

Nuenenseweg 6 5631 KB Eindhoven

  • Schoolfoto van `Vrije School Brabant
  • Schoolfoto van `Vrije School Brabant
  • Schoolfoto van `Vrije School Brabant
  • Schoolfoto van `Vrije School Brabant
  • Schoolfoto van `Vrije School Brabant

In het kort

Toelichting van de school

Onderwijs is niet het vullen van een vat, maar het ontsteken van een vuur.

We willen dat ieder kind vanuit zijn eigen eigenheid kan ontwikkelen. Met een rijk onderwijsaanbod bieden we kinderen een brede basisvorming. Zo leren we kinderen positief, veerkrachtig en moedig in het leven te staan. Van willen, naar voelen, naar denken. Ons onderwijs is kunstzinnig, bewust, bewegend, ritmisch en levendig. Wanneer het leren van je tenen tot aan je kruin wordt beleefd, gaat het leven in je handen, hart en hoofd en maak je je het echt eigen. Op onze school staat het respect voor jezelf, de medemens en de wereld om je heen centraal. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vrije School Onderwijs
  • Hoofd, hart en handen
  • Resultaat gericht werken
  • Het ritme van de jaarfeesten
  • Kunstzinnige vorming

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal op onze school is stabiel. We streven naar minimaal 25 leerlingen in een klas. Het maximum per klas is rond de 30 leerlingen. Dit is afhankelijk van de samenstelling van een klas.

Onze aanmeldingen voor de kleutergroepen zijn vaak meer dan het aantal leerlingen dat we kunnen plaatsen. Het aantal in klas 1 (groep 3) is daarvoor bepalend. Minimaal 25 leerlingen zorgt ook voor een gezonde financiële basis. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
216
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven