Internationale School Eindhoven

Oirschotsedijk 14 b 5651 GC Eindhoven

Schoolfoto van Internationale School Eindhoven

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Voordat het jaar start worden er met de leerkrachten afspraken gemaakt op welke manier zij hun duurzame inzetbaarheid in gaan zetten. Ook over scholing worden afspraken gemaakt.

We hebben een aantal mensen binnen de organisatie die vervangen in dergelijke gevallen. Ook maken we ieder jaar een vervangerslijst waarop mensen staan die we in kunnen zetten in geval van ziekte

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Omdat veel kinderen de instructietaal ( Nederlands, respectievelijk Engels) niet spreken ligt een grote focus van het onderwijs  op het aanleren van deze talen. Kinderen die de taal niet voldoende spreken, krijgen een aantal momenten in de week extra begeleiding.In de reguliere lessen in de groep staat woordenschatonderwijs centraal: Alles is taal in de school.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De ISE heeft veel expeertise in huis voor het aanleren van een nieuwe taal aan kinderen.

De groepen zijn klein waardoor veel hulp geboden kan worden. Er wordt veel afgestemd op individueel niveau

Er is veel overleg met ouders over de ontwikkeling van kinderen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven