Openbare Basisschool Mesch

Grijzegraaf 12 6245 KG Eijsden

 • Leer-kracht....
Leef-kracht...
Veer-kracht...
 • Beweeg, werk samen, ontdek en leer.....
 • Ga terug in de tijd, ontdek, ervaar en stel je voor dat...........
 • Duurzaamheid, milieu, bewustwording en oplossingen bedenken.....

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Onze leerlingen hebben de digitale Eindtoets van Cito gemaakt. De behaalde resultaten komen grotendeels overeen met de definitieve schooladviezen voor het voortgezet onderwijs. Drie leerlingen hebben één niveau lager gescoord dan wat wij op basis van de M8 Cito toetsresultaten hadden verwacht. Eén leerling heeft beduidend hoger gescoord dan verwacht en daarom is het schooladvies herzien.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In de maanden januari en mei worden de Cito toetsen afgenomen. Aan de hand daarvan ondernemen wij de volgende stappen

Afname Cito

Analyseren van de Cito gegevens a.d.h.v.:

 • Foutenanalyse groep.
 • Belemmerende, stimulerende en onderwijsondersteunende factoren van de lln/groep.
 • Visgraat model (♦ Methode gebruik ♦ Pedagogische kenmerken ♦ Didactische kenmerken ♦ Leerkrachtgedrag ♦ Overig)
 • Interventies evalueren en eventueel bijstellen

Analyses resultaten verwerken in het groepsplan.

Deze cyclus herhaalt zich 2x per jaar.

   Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

   Toelichting van de school

   Onze schoolverlatersadviezen zijn gebaseerd op 'kansrijk adviseren'. Wij geloven in de kracht van de leerling zelf en geven een advies dat past bij het ontwikkelbeeld dat wij de afgelopen jaren gezien hebben. Op basis van persoonlijke ontwikkeling en leerontwikkeling.

   Weergave Schooladvies

   Bron

   Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

   In het eerste jaar

   Bron

   In het derde jaar

   Bron

   Sociale ontwikkeling

   Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

   EQ, oftewel veer-kracht

   Dit betekent: het welbevinden van de kinderen, de school als gemeenschap.

   Van het EQ hebben we gezegd dat dit een voorwaarde is om de andere pijlers te kunnen inrichten.

   Dit betekent dat:

   • We werken vanuit mogelijkheden en kansen
   • Welbevinden een structurele plek heeft in het curriculum
   • We het kind volgen in het welbevinden en andere aspecten van sociaal emotionele ontwikkeling
   • De omgeving van de school een krachtbron is voor het kind
   • Dat de kracht van de gemeenschap wordt gebruikt in een vertrouwde en veilige omgeving. Er is sprake van krachtige kleinschaligheid.

   Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

   • Werken vanuit kansen
   • Werken vanuit mogelijkheden
   • Kracht vanuit de gemeenschap

   Wat zegt de inspectie over de school?

   Toelichting van de school

   In het schooljaar 2020-2021 heeft er een thema onderzoek plaatsgevonden in het teken van 'kwaliteitsverbetering'. Uit dit thema onderzoek hebben wij een aantal tips en tops gekregen die wij in ons onderwijsaanbod zijn gaan verwerken. Wij hopen dat in het schooljaar 2022-2023 een regulier inspectiebezoek zal plaatsvinden. Het praten en sparren over onderwijs samen met inspectie vinden wij een grote meerwaarde voor onze schoolontwikkeling.

   Terug naar boven