Openbare Basisschool Mesch

Grijzegraaf 12 6245 KG Eijsden

 • Wethouder Gerry Jacobs onthult het nieuwe logo.
 • Leer-kracht....
Leef-kracht...
Veer-kracht...
 • Kinderen hebben de vrijheidsvlag van Amerika gemaakt ter herdenking.
 • Werken in de natuur. Meehelpen aan het behoud van het landschap.
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool Mesch

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In het schooljaar 2019-2020 zijn er vanwege het Coronavirus geen Cito eindtoets gegevens beschikbaar.

Toch kunnen we een indicatie geven van onze 13 uitstromers in groep 8:

 • VMBO-TL: 20 %
 • HAVO: 60%
 • HAVO/VWO: 20%

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In de maanden januari en mei worden de Cito toetsen afgenomen. Aan de hand daarvan ondernemen wij de volgende stappen

Afname Cito

Analyseren van de Cito gegevens a.d.h.v.:

 • Foutenanalyse groep.
 • Belemmerende en stimulerende factoren van de lln/groep.
 • Visgraat model (♦ Methode gebruik ♦ Pedagogische kenmerken ♦ Didactische kenmerken ♦ Leerkrachtgedrag ♦ Overig)
 • Interventies evalueren en eventueel bijstellen

Analyses resultaten verwerken in het groepsplan.

Deze cyclus herhaalt zich 2x per jaar.

   Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

   In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

   Weergave Schooladvies

   Bron

   Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

   In het eerste jaar

   Bron

   In het derde jaar

   Bron

   Wat zegt de inspectie over de school?

   Toelichting van de school

   In het schooljaar 2019-2020 zou er een inspectiebezoek hebben plaatsgevonden. Echter door het Coronatijdperk is dit bezoek doorgeschoven naar het schooljaar 2020-2021

   Terug naar boven