Openbare Basisschool Mesch

Grijzegraaf 12 6245 KG Eijsden

 • Wethouder Gerry Jacobs onthult het nieuwe logo.
 • Leer-kracht....
Leef-kracht...
Veer-kracht...
 • Kinderen hebben de vrijheidsvlag van Amerika gemaakt ter herdenking.
 • Werken in de natuur. Meehelpen aan het behoud van het landschap.
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool Mesch

Het team

Toelichting van de school

De directie van de school wordt gevormd door de directeur samen met de leerkracht met MT taken. Er is ook een interne begeleider werkzaam met lesgevende taken. Het schoolteam bestaat verder uit zeven leerkrachten. Drie vrijwilligers ondersteunen de school in conciërge-, administratieve- en onderwijsondersteunende taken.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Zodra er sprake is van verlof en/of ziekte van het personeel, dan volgen wij onderstaande stappen:

 1. De duo-partner of andere collega vragen om te vervangen.
 2. Vervangingsaanvraag inzetten bij Clooser (vervangerspool)

Indien er geen vervanging is via Clooser:

 1. Ambulante tijd inzetten indien mogelijk.
 2. De groep wordt voor diezelfde dag opgesplitst.
 3. Indien geen vervanging wordt de groep de dag erna nog een keer opgesplitst.
 4. Na twee dagen opsplitsten worden leerlingen naar huis gestuurd. Ouders worden hier dan van tevoren door de directie over geïnformeerd. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

 1. Vanwege onze kleinschaligheid werken wij alleen maar met combinatiegroepen.
 2. Als 'Toon je Talent school' krijgen wij, in ons 'Boostjaar' (om het andere jaar), voor de groepen 5 en 6 wekelijks ondersteuning van vakleerkrachten in de disciplines van Dans, Muziek, Beeldende Vorming en Drama. De andere groepen werken 2x per jaar rondom een thema aan een van deze disciplines onder begeleiding van de vakleerkrachten.
 3. Voor de muziekles geldt dat de groepen 3 t/m 6 wekelijks muzieklessen krijgen van een muziekdocente. De andere groepen krijgen dit van de eigen leerkracht.
 4. Voor de Franse les geldt dat de groepen 1 t/m 8 van onze eigen leerkracht, met affiniteit voor de Franse taal, wekelijks les krijgen. Dit aanbod is gericht op de taalgevoeligheid van de leerlingen. En het methodisch, doch speels, aanbieden van de basis van de Franse taal.
 5. Verder zetten wij de affiniteit en de kracht van de leerkracht in bij het geven van de overige creatieve vakken en het gymonderwijs. 

Klasindeling

 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

 • Wij bieden ondersteuning aan leerlingen met rekenhulpvragen. Binnen onze school hebben we rekenspecialist.
 • Wij bieden ondersteuning aan leerlingen met leeshulpvragen. Binnen onze school hebben we een leesspecialist.
 • Wij bieden ondersteuning aan leerlingen t.a.v. sociale veiligheid en het omgaan met verschillen in gedrag.
 • Wij hebben aandacht in ons programma voor executieve functies.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven