Openbare Basisschool Mesch

Grijzegraaf 12 6245 KG Eijsden

 • Wethouder Gerry Jacobs onthult het nieuwe logo.
 • Leer-kracht....
Leef-kracht...
Veer-kracht...
 • Kinderen hebben de vrijheidsvlag van Amerika gemaakt ter herdenking.
 • Werken in de natuur. Meehelpen aan het behoud van het landschap.
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool Mesch

In het kort

Toelichting van de school

OBS Mesch is een openbare basisschool die gelegen is in het dorpje Mesch dat behoort bij de gemeente Eijsden-Margraten in het uiterste zuidelijke puntje van Nederland. Onze leerlingen zijn afkomstig uit de nabijgelegen dorpen en de Belgische grensstreek.

OBS Mesch is een kleinschalige basisschool met als missie:

"Wij geloven in de kracht van de mens. Wij zijn er uit liefde, warmte en zorg voor het kind. Wij bestaan omdat we het kind in haar kracht willen zetten. Dit met inzet van kracht van de omgeving".

Onderstaande slogans kenmerken ons:

 • Jij in je kracht
 • Alleen ga je sneller, samen kom je verder
 • Leef, leer en geef het door
 • De kracht van jezelf en de omgeving


Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Betrokkenheid
 • Veiligheid
 • Samenwerking
 • Aandacht
 • Waardering

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Zoals in het overzicht zichtbaar is, is het leerlingenaantal de afgelopen jaren in een rustige beweging. Als school zien we een leerlingengroei vanuit de groepen 1-2 ontstaan maar ook een groei vanuit zij-instroom. Dit maakt dat wij een leerlingenaantal verwachten van rond de 65 leerlingen. Een stabiel leerlingaantal zoals we de afgelopen jaren hebben kunnen constateren.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
74
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Onze school hanteert reguliere schooltijden zodat er voldoende ruimte is om te leren, te spelen en te pauzeren.

De voorschoolse en naschoolse opvang wordt in samenspraak geregeld met twee externe partijen. BSO ooch ien Misj heeft een opvangruimte bij ons in het gebouw. BSO Oiga vervoert de onze leerlingen per busje naar hun eigen locatie in Eijsden.

De tussenschoolse opvang wordt in samenspraak met een werkgroep ouders geregeld. Tegen een kleine vergoeding kunnen alle leerlingen hier gebruik van maken. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven