Neutraal Bijzondere Basisschool Tangram

Kramsvogel 42 6245 RE Eijsden

 • Respectvol met elkaar omgaan, aandacht voor elkaar, vriendelijkheid en luisteren naar de ander.
 • Ieder jaar met de eigen groep op kamp: genieten, ontdekken en samen zijn.
 • Een jaarlijks spektakel waarbij kinderen, ouders en leerkrachten een fantastische activiteit opzetten.
 • Op basisschool Tangram willen we graag talenten van kinderen optimaal benutten.
 • Of het nu Speelplezier bij groep 1/2 is of het thematisch werken in groep 3 t/m 8. Wereldoriëntatie bieden we in samenhang aan.

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool Tangram is een middelgrote school in de gemeente Eijsden. De school kenmerkt zich door een goed pedagogisch klimaat, met positief betrokken meesters en juffen. In onze schoolgids is de visie als volgt samengevat: LEVE(N) LEREN! De visie van basisschool Tangram op onderwijs en opvoeding bestaat uit 7 essentiële puzzelstukken. Dit zijn de afzonderlijke delen. Het geheel is meer dan dat. Elk vraagstuk, elke vernieuwing, elke keuze stellen wij in het licht van onze visie. Als het klopt, is basisschool Tangram compleet. Dan is het geheel meer dan de som der delen.

 • T - Totale ontwikkeling
 • A - Alles vanuit betekenis en zingeving
 • N - Nieuwe mogelijkheden en kansen benutten
 • G - Goed met elkaar omgaan
 • R - Realistisch, ontdekkend en ervarend leren
 • A - Alleen kun je veel en samen zoveel meer
 • M - Meerdere manieren om te leren

Op basisschool Tangram dromen wij met de ogen open en staan wij met de voeten op de grond. Onze visie is geen luchtkasteel en geen door te prikken ballon. Onze visie is nog niet volledig werkelijkheid. Wij houden ruimte om te blijven dromen. Onze visie is wel reëel en haalbaar. Wij willen doen wat we zeggen en zeggen wat we doen.

Er zijn zaken al gerealiseerd en er zijn zaken die we in de toekomst graag veranderd zien. Wij richten ons niet op één onderdeel. Wij gaan uit van het totaal. Elk onderdeel krijgt wel afzonderlijke aandacht en samen vormt het de totale school. Dat wat we in het verleden al ontwikkeld hebben gooien we niet weg. We behouden het goede en richten onze blik op de toekomst.
In het nu en in de toekomst staat het kind bij ons centraal. Onze visie en ons schoolconcept gaan over hoe wij denken dat kinderen optimaal kunnen leren en leven, het beste uit zichzelf kunnen halen en welke bijdrage wij als school daaraan kunnen leveren.   

Boeien, leren, samenwerken, spelen, ontdekken, doen, lachen, werken en groeien zijn voor ons de woorden die er toe doen!

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Totale ontwikkeling
 • Vanuit betekenis en zingeving
 • Kansen benutten
 • Goed met elkaar omgaan
 • Meerdere manieren om te leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Tangram is een middelgrote basisschool met ongeveer 435 kinderen, verdeeld over 17 groepen. De kleutergroepen zijn heterogeen samengesteld, de overige groepen bestaan uit enkel leerjaar. 

De kinderen komen vooral uit Eijsden, maar ook uit de omliggende dorpen. Veel kinderen komen uit jonge gezinnen die in de nieuwbouwwijk rondom de school wonen. Ondanks een regionale trend van dalende leerlingenaantallen zien wij ons leerlingenaantal juist groeien.

De Tangramouders zijn veelal betrokken en spelen een actieve rol binnen de school. Wij kunnen niet zonder onze actieve oudervereniging TOP (Tangram OuderPool). Uit de tweejaarlijkse ouderenquête blijkt dat ouders de school hoog waarderen vanwege ons pedagogisch klimaat, het pestbeleid en de aandacht voor creativiteit en expressie.

Tangram is 30 jaar geleden opgericht op initiatief van ouders en kent een bijzonder neutrale grondslag. Dit houdt in dat de school levensbeschouwelijk neutraal is en niet gebonden aan een godsdienst of levensovertuiging en daarin ook geen onderscheid maakt.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
422
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op Tangram hanteren we een continurooster en gaan kinderen tussen de middag dus niet naar huis.

Tussen 11.45 en 12.45 uur wordt in de groep gegeten, onder begeleiding van de eigen groepsleerkracht. Vervolgens gaan de kinderen een half uurtje naar buiten. Een deel van de leerkrachten heeft dan pauze, een ander deel zal bij de buitenspelede kinderen zijn. Ook zal een 3- of 4-tal vrijwilligers aansluiten om toezicht te houden en spelletjes te spelen. De vrijwilligers krijgen een kleine vergoeding, waardoor we aan de alle ouders een bijdrage vragen voor de TSO. Voor de onderbouwleerlingen €30,- en bovenbouwleerlingen €40,- op jaarbasis. Kirsten Magermans is de coördinator van de TSO tso.tangram@kom-leren.nl

Tangram biedt zelf geen voor- en naschoolse opvang. Deze opvang is wordt wel in hetzelfde gebouw aangeboden door andere partijen. Klik hier voor meer informatie.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven