IKC Het Simmelink

Ketterinksteeg 2 B 7152 BG Eibergen

Schoolfoto van IKC Het Simmelink

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

IKC Het Simmelink is ontstaan uit de fusie van basisscholen De Regenboog en De Schakel.

Het aantal leerlingen van de Schakel is 16; dat van De Regenboog 11;

Voor De Schakel geldt een percentage van 4% gewogen leerlingen.

Voor De Regenboog een percentage van 5% gewogen leerlingen.

Per 01-08-2019 is de fusie tot IKC Het Simmelink; de score van de Eindtoets 2017-2018 is gebaseerd op:

a. 27 leerlingen en 4% gewogen leerlingen.

b. De 5 % gewogen leerlingen van De Regenboog is hierin niet meegenomen. 

De score van de Eindtoets van dit brinnummer 09JX is niet correct. School heeft hierover contact opgenomen met PO Raad en Vensters PO. Zij zijn ermee bezig. School krijgt hierover nog bericht.

 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten zijn voor school belangrijk om aan te kunnen blijven sluiten bij de ontwikkeling van het kind en onderwijs op maat te kunnen blijven bieden.

Lees hiervoor hoofdstuk 6 De kwaliteit van ons onderwijs, in de schoolgids .

In de bijlage vindt u onze Zorgroute met daarin de stappen die we in een schooljaar zetten om de ontwikkeling van kinderen in beeld te brengen en te houden en daarmee vormgeven aan de kwaliteit van ons onderwijs.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven