Openbare Basisschool Menno ter Braak

Koningin Wilhelminastr 44 7151 CP Eibergen

  • Dit symbool heeft een prominent plekje voor de school gekregen.
  • In de centrale hal zijn werkplekken voor de leerlingen; De boekenkasten met allerlei leesboeken zijn hier ook te vinden
  • De kleuterlokalen zijn groter om de verschillende hoeken in te kunnen richten.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van een leerkracht probeert de school zo snel mogelijk een invaller te regelen.

Het is soms moeilijk om bij uitval van een leerkracht invallers te vinden. Daarom is door de directeur een noodplan voor extreme invalproblemen opgesteld.

De locatie coördinator maakt een voorlopige inschatting hoe lang de inval nodig zal zijn. 

  • Invallers worden benaderd door een medewerker van de stichting Oponoa.

Lukt het niet een invaller te vinden dan: 

  • Wordt door verschuiving van eigen leerkrachten een oplossing gezocht. ?
  • De betreffende groep verdeeld over de overige groepen.
  • In uiterste nood kan een groep vrij gegeven worden, mits de ouders vooraf op de hoogte zijn gesteld en er opvang is geregeld voor de kinderen die niet naar huis kunnen

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Oponoa investeert flink in bewegingsonderwijs  

Bij OPONOA vinden we het belangrijk dat leerlingen bewegen en sporten. Dit schiet in onze huidige samenleving er soms bij in: het is niet meer vanzelfsprekend dat kinderen lid zijn van een sportclub en ook buiten spelen is soms minder goed mogelijk. Toch is bewegen belangrijk. Daarom wordt vanaf het schooljaar 2015-2016 op alle OPONOA-scholen in alle groepen per week 2 lessen bewegingsonderwijs gegeven door vakleerkrachten. Ook gaan de leerlingen kennis maken met een aantal teamsporten, waarbij wordt samengewerkt met sportverenigingen.

Bewegen en sporten is leuk. Kinderen leren er mee te winnen, verliezen en samenwerken in een team. Het zelfvertrouwen wordt erdoor vergroot en uiteindelijk komen de leerlingen hierdoor tot betere leerprestaties.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Geen toelichting nodig

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Met opvangorganisatie Oqido wordt een EKC gevormd. Kernwaarden zijn:

samen kindgericht kijken / samen kindgericht werken / samen kindgericht aansluiten

Hierbij staat centraal:

Kindvolgsysteem peuters naar kleuters

Activiteiten peuters en basisschoolkind

Activiteiten BSO in de school

Terug naar boven